ul12.gifyulia_atar
צהרוני יול

צהרוני יול"א

מערכת הצהרונים בגני העיריה מופעלת בעיר אשדוד בשיתוף פעולה פורה בין מחלקת גני הילדים בעיר
לבין תחום הגיל הרך בחברה העירונית. עצם קיום הצהרון בתוך גן הילדים הוא תוצאה של תפיסה חינוכית הדוגלת בעיקרון ההמשכיות (מונע מעברים).

התפיסה מבוססת על ההנחה כי חייב להתקיים דיאלוג עקבי ומתמשך בין צוותי הבוקר בגן לבין צוות הצהרון.

מאפיני מסגרת הצהרון:

מסגרת הצהרון היא פעילות המשכית לתכנית הלימודים של משרד החינוך. אנו רואים חובה ערכית
ומקצועית להעניק לילדים את המיטב, בעיקר בשעות הצהריים הקריטיות של היום.
התפיסה המובילה את הצהרון הופכת את הצהרון למרכז חינוכי פדגוגי- התפתחותי אשר מהווה מקום שבו הילד זוכה למסגרת חינוכית והעשרתית המותאמת לשלבי התפתחותו.
היעד המרכזי של הצהרון הוא מתן יחס אישי לכל ילד, מתוך התייחסות לעולמו הרגשי והקניית מיומנויות
חברתיות בדרך חוויתית ומעשירה.
הילדים מגיעים אל הצהרון לאחר פעילות אינטנסיבית בבוקר ולעיתים ניכרים בהם סימני עייפות וגעגועים לבית ולהורים. חלקם מחליפים סביבה חינוכית וכולם פוגשים בצוות חינוכי חדש. כמו כן חלק מהקבוצות הן רב בגילאיות, לפיכך יש לבנות תוכנית גמישה המתחשבת בילדים. ההתנהלות כולה אמורה להיות נינוחה יותר ויש לתת יותר מקום לפעילות חוויתית ופחות ללמידה פורמאלית.