matnassim

zaharon


מתנ

מתנ"ס "חרצית"

 

מרכז קהילתי "חרצית" שוכן ברובע ח', רובע המונה כ- 15,000 תושבים.
חזון המתנ"ס:
המתנ"ס מהווה בית עבור הקהילה
יוזם, מוביל ומעודד תהליכים של מעורבות ואחריות חברתית
תוך שמירה מתמדת על רמה מקצועית, יוזמות וחדשנות.
המתנ"ס מספק את צרכיהם המגוונים של הקהילה
בתחומים פנאי, חינוך, תרבות וספורט.
מטרות:
- בית חם ומרכז פעיל לכל תושבי הרובע.
- מתן מענה לצרכים חברתיים, תרבותיים וקהילתיים לתושבי הרובע מגיל רך ועד מבוגרים.
- פיתוח מנהיגות צעירה וחיזור ערכי ההתנדבות בקרב בני הנוער.
- טיפוח כבוד וסובלנות.
- שילוב בין אוכלוסיות שונות ברובע.
- חיזוק קשרים בין קהילה למתנ"ס.
פרטים להתקשרות:
חרצית – מרכז קהילתי רובע ח' אשדוד
שד' הפרחים 18 אשדוד 77573
טל: 08-8553949, 08-8542830
פקס: 08-8645321

main