matnassim
מתנ

מתנ"ס אחווה

מרכז קהילתי "אחווה" שוכן ברובע א' בצידו הצפוני של העיר, המשרת את תושבי רובע א' ואת העדה הקראית באשדוד.
איזור זה מאופיין באוכלוסיה וותיקה, משפחות חד הוריות ועולים חדשים, אנו כמרכז קהילתי רואים כי מוטלת עלינו החובה לעזור למשפחות אלו בקידום מצבם החברתי בקהילה. וזאת בין היתר ע"י פעילות קהילתית ענפה בתחומים השונים: מגוון חוגי העשרה לילדים ומבוגרים המתקיימים במהלך השנה וזוכים להכרה של כלל תושבי העיר. כדוגמת "אמנות ללא מסגרת" תערוכת ציורי מבוגרים.
אגף נוער השנה מתחדש ויעבוד באופן מסודר ומקצועי ישמש כמוקד לפעילות קהילתית ערכית של הילדים והנוער ברובע במטרה לחנכם לאחריות אישית וחברתית , התנדבותית על ידי עשייה קהילתית .